Stockholms Pumpservice AB                                             Pumpspecialisten Servicesektionen inom SWEPUMP SERVICESEKTIONEN bildades formellt år 2004. Bakgrunden till sektionen finns i marknadens ökade krav på kunskap och teknisk utveckling. Den internationella utvecklingen går så snabbt att det kan vara svårt att, som ensamt företag, hinna med den anpassning som krävs. Ett samarbete mellan pumpserviceföretagen i Sverige ger en helt annan möjlighet till breddad kunskap och är ett positivt steg som kan ge många synergieffekter. Med detta som bakgrund kom beslutet att skapa ett rikstäckande branschorgan. Efter diskussioner om en anslutning till befintlig branschorganisation, enades man om att Swepump och Teknikföretagens Branschgrupper AB var rätt forum. Inte minst för att på så sätt få en större möjlighet att skapa ett närmare samarbete och erfarenhetsutbyte med marknadens fabrikanter. Dessa finns ju redan i Swepump och därigenom även i Europump. För mer information klicka här