Mulltoa/Bioloo 390 Denna klassiska fritidshus-toalett! Det var nog många ägare till Gustavsbergs Bioloo-toaletter som klämde en tår då Gustavsbergs AB 1985 beslöt att lägga ner tillverkningen. Ansvar för reservdelshållning existerade fram till 1990 och Stockholms Pumpservice var redan under denna period den största återförsäljaren. Vi på Stockholms Pumpservice fattade då ett för många Biolooägare glatt beslut, att fortsätta försäljningen av reservdelar genom att skapa direktkontakt med några av reservdelstillverkarna. Vi tillverkar själv övriga reservdelar för att hålla ett nästan komplett reservdelslager. Än idag finns det ett antal Bioloo-toaletter i landet!! Under 2017 upphörde all reservdelsförsäljning !!     Stockholms Pumpservice AB                                             Pumpspecialisten